frameHeader
headerLogoRow
headerSearch
HAE
headerToolsRow
In English | Tekstiversio | Uutiskirje | |  
frameArea
frameAreaLeft

VERKKO-HESARI

Arkisto

Aiemmat lehdet

frameAreaCenter
frameContentMain

Kevään ylioppilastutkinnon uutuus
on tekstitaidon koe


Kevään abiturientit saavat eteensä uudistuneen äidinkielen ylioppilaskokeen, joka jakaantuu tekstitaidon kokeeseen ja esseekokeeseen. Tekstiaitoa testataan jo helmikuussa.

Myös vanhassa äidinkielen kokeessa oli kaksi koepäivää: toisena kirjoitettiin aineistopohjainen aine ja toisena niin sanottu otsikkoaine. Niistä vain toinen arvosteltiin, mutta nyt äidinkielen arvosana määräytyy molempien kokeiden perusteella.

Tehtäviä tekstitaidon kokeessa on viisi, joista voi vastata kolmeen. Pohja-aineistona voi olla erilaisia kirjoituksia, joita tulee eritellä.

Uusi koe pelotti jonkin verran abiturientteja, minkä takia viime syksynä viimeistä kertaa tarjolla ollut vanhanmallinen koe sai aikaan ryntäyksen. Syksyllä 2006 äidinkielen kokeen teki lähes 17 000 kokelasta eli liki kaksinkertainen määrä verrattuna tavanomaiseen syksyn määrään.

Kaikkiaan tämän kevään tutkintoon on ilmoittanut 41 319 ihmistä eli noin 700 viimekeväistä enemmän. Tässä luvussa ovat mukana tutkintoa nyt suorittavien lisäksi sekä hyväksytyn että hylätyn kokeen uusijat ja tutkinnon täydentäjät.

Kokelaita, jotka voivat saada tutkintonsa valmiiksi tänä keväänä, on nyt noin 32 700. Yhdellä tutkintokerralla tutkinnon yrittää nyt suorittaa 4 119 kokelasta. Hajauttaminen enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan on yhä yleisempää.

Äidinkielen lisäksi myös reaaliaineitten kokeissa on uudistus, kun mukana on nyt myös terveystieto. Koe perustuu lukion yhteen pakolliseen ja kahteen syventävään kurssiin. Terveystiedosta on kymmenen tehtävää, joista saa vastata enintään kuuteen.

Pitkässä matematiikassa on nyt kaksi tavallista vaativampaa tehtävää, jotka on merkitty tähdellä ja arvostellaan asteikolla 0–9, kun muista voi saada enintään kuusi pistettä. Kaikkiaan matematiikan tehtäviä on 15, joista voi vastata enintään kymmeneen, kuten ennenkin.

frameFooter
frameRightAd